Přehled reportů

 
Název reportu  
Výpis editorů DTM v dané místě
Výpis provedených aktualizací v daném místě
Výpis informací o ZPS
Výpis informací k místu - obec
Výpis informací k místu
Výpis informací k místu - parcela
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙